X.Prof

X.Prof

X.prof: Thành phần hoạt tính được thiết kế định lượng hoàn hảo của từng liệu pháp điều trị.

Sau khi đưa ra một chuẩn đoán về tình trạng ban đầu làn da của từng bệnh nhân, xác định rõ nhu cầu bệnh nhân, chuyên gia có thể chọn lựa từ  24 thành phần hoạt tính, sau đó có thể áp dụng chúng riêng lẻ hoặc kết hợp thành hỗn hợp.

Điều trị chuyên nghiệp

Vui lòng điền email để được hỗ trợ